Category Archives: Uncategorized

  • 0
Isn't it easy to avoid the accident?

Trafik Sigortası Yaptırma Süresi

Trafik sigortası, yaptırılması yasal olarak zorunlu tutulan sigorta çeşitlerinden biridir. Bir kaza geçirilmesi halinde, bunda eksikliği olmayan karşı aracın ve üçüncü kişilerin gördükleri zararları karşılamak amacıyla yaptırılmaktadır. Yollarda yapılan trafik kontrolleri sırasında, sürücü ehliyeti ve aracın ruhsatnamesi yanısıra kesinlikle zorunlu trafik sigorta poliçesinin de varlığına bakılmaktadır.

Yakın zamanda açıklanan verilere bakılırsa ülkemizde trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 19 milyona dayanmış takdirde. Teorik olarak bu sayıda zorunlu trafik sigorta poliçesi olması gerekir. Ancak durum hiç de böyle değil. Onca yaptırıma rağmen ve kontrollere rağmen bu kadar motorlu aracın yarısı bu sigortayı yaptırmış takdirdedır. Diğer yarısı ise yollarda sorumsuzca dolaşmaktadır.

İşin enteresan yanı motorlu araçların periyodik olarak yapılması gereken fenni muyaneleri sırasında da zorunlu trafik sigorta poliçesinin varlığı aranmakta ve poliçe gösterilmezse aracın muayenesi yapılmamaktadır. Böyle olunca trafiğe çıkan muyanesiz araçların bir de sürüş güvenilirği açısından yarattıkları tehlike son derece ciddi boyutlardadır.

Trafiğe ilk defa çıkacak olan sıfır kilometre araçlarda, trafik tescil prosedürlerinin yapılabilmesi yani aracın ruhsatının düzenlenebilmesi, zorunlu trafik sigortanın yaptırılmış olmasına bağlı olmasından, bu noktada bir problem yoktur.

Sadece aracın henüz plakası belirlenmiş olmadığından, sigorta şirketleri sıfır kilometre araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerinde kontrol yapmamaktadır. Sıfır kilometre araçlar için buna gerek duyulmamaktadır. Sigorta şirketleri aracın ruhsatı olmadan da poliçe düzenleyebilmektedir. Sadece aracın motor numarası, şasi numarası ve aracın modelini esas alarak zorunlu trafik sigortası poliçesi hazırlanmaktadır.

Gelelim ikinci elden araç alım ve satımlarına. Bilindiği gibi artık ikinci el araç satış prosedürleri, Noterler tarafından yapılmaktadır. 2010 Mayıs ayı başında başlayan yeni programa göre, motorlu araçların satış ve tescil prosedürleri Noterler tarafından elektronik ortamda yapılıyor. Noterler, satış ya da devir prosedürü yapılacak motorlu araçların, bu prosedürlerden önce, motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ya da para cezası borcu bulunup bulunmadığını, söz konusu araç üzerinde satış ya da devri engel olan bir kayıt ya da tedbir kararı olup olmadığını kontrol ediyorlar. Engel bir durum belirleme etmezlerse, araçların satış ve tescil prosedürlerini yapıyorlar.

Ancak Noterler zorunlu trafik sigorta poliçesine bakmıyorlar. Satış prosedürü yapılırken Noterler’in zorunlu trafik sigortasının yaptırılmış olup olmadığını arama yükümlülükleri yok. Bu sigortanın mevcut olmaması, satış ve tescil prosedürlerine engel değildir. Bu yükümlülük aracı satın alan kişi üzerindedir.

Zorunlu Trafik Genel Şartları’na göre, zorunlu trafik sigortası, araç sahibini takip edebilmektedir. Bu nedenle de aracını satan kişi mevcut sigortasını iptal ettirecektir. Aracı yeni alan kişi ise araç için yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaktır. Aracı satan kişi poliçe iptali yaptırdığı zaman, sigorta şirketinden, poliçenin vadeye kadar kalan gün sayısına bağlı olarak prim iadesi talep edecektir.

Bu arada Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları’nda bir hüküm daha var. Aracın bu yolla el değiştirmesi halinde Noterler’de prosedür yapıldığı tarihten itibaren on gün zamanınce mevcut zorunlu trafik sigortası geçerlidir. Bunun için sigorta şirketinde ilaveten bir prosedür yapılmasına gerek yoktur. Bu on günlük süre, aracın yeni sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırması için gerekli süredir. Kısaca, zorunlu trafik sigortalarında, araç satışı yapıldığı zaman poliçe aracın yeni sahibine geçmez. Aracın yeni sahibi, yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır.

İkinci el araç alımlarında veya sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu trafik sigortası yaptırma süreleri konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak ihtiyacı duyuyorsanız, bu arada bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaksanız, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.


  • 0
olumlu-kaza

Ölümlü Kazalarda Tazminat İşlemleri

Yapılan istatistik sonuçlarına göre her sene trafik kazalarında aşağı yukarı beş bin kişi yaşamını kaybediyor, yüz binden çok kişi ise yaralanıyor veya sakat kalıyor. Aslında bu istatistiklere yansımayan, yaralı olarak kayıtlara geçen yalnız daha sonra yaşamını kaybedenler de hesaba katılırsa, neredeyse her sene on bin insan yaşamını trafik kazalarında kaybediyor demektir.

Yine istatistik sonuçlarına göre meydana gelen trafik kazalarının aşağı yukarı tamamı (yüzde 94) insan hatasından kaynaklanıyor. Araç ve insan sayısı yükseldikçe aynı paralelde trafik kazalarının sayısı da yükseliyor. Sadece bedensel zararlar değil maddi hasarlar da olağanüstü boyutlarda. Son yirmi seneda trafik kazaları yüzünden meydana gelen maddi hasar büyüklüğü iki buçuk milyar dolar civarında.

Tehlikeli biçimde büyüyen bu durumun çözümü bizim konumuz dışındadır. Şimdi ölümlü kazalarda tazminat prosedürleri naısl yürüyor konusuna eğilelim.

Ölümlü kazalarda tazminat prosedürlerinin iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan biri sigorta hizmetlerinden faydalanmaktır. Diğer yol ise mahkemeye gitmektedir.

Sigorta hizmetlerinin başında zorunlu trafik sigortası geliyor. Zorunlu trafik sigortasında ölüm teminat rakamlarına bakılırsa, 2015 seneı için Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan rakamlar şöyledir:
Kişi başına
Kaza başına
İnsan taşımak için kullanılan motorlu araçlar

290.000
1.450.000
Sürücü dahil 10-17 arası koltuk sayısına sahip olan minibüsler

290.000
2.900.000
Sürücü dahil 18-30 arası koltuk sayısına sahip olan otobüsler

290.000
5.220.000
Sürücü dahil 31’den çok koltuk sayısına sahip olan otobüsler

290.000
8.990.000
Eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römorklar ve iş makineleri

290.000
2.900.000
Tarım araçları ile özel amaçla kullanılan araçlar

290.000
1.450.000
Motosikletler ve yük motosikletleri

290.000
870.000

Sigorta şirketleri zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlerken bu güvencelere ve teminat rakamlarına uymak halindedır. Bu nedenle bu hususta sigorta şirketleri arasında bir fark yoktur. Ancak bazı sigorta şirketleri, ürünü daha cazip hale getirmek için poliçe ile beraber ilave teminatlar da sunmaktadır. Bunların başında ferdi kaza sigortası gelmektedir. Ferdi kaza sigortası kaza yapan araç sürücüsünü koruyan bir sigortadır ve teminat limiti serbestçe kararlaştırılabilir. Bu güvence, kaza yapan araç sürücüsünün yaralanma ya da sakat kalması durumlarında tedavi giderlerini kapsamına giren gibi ölümü durumunda ölüm teminatı da içermektedir. Bu yüzden kaza yapan araç sürücüsü ölürse, poliçe üzerinde gösterilen lehdar kişiler ya da yasal mirasçılar sigorta şirketinden tazminat talep edebilir.

Zorunlu trafik sigortası ve ferfi kaza sigortası dışında, ölümlü kazalarda bir diğer sigorta hizmet daha var. O da Güvence Hesabı’nı kullanmaktır. Eğer kazaya neden olan araç belirleme edilememişse veya kaza yapan aracın zorunlu trafik sigortası bulunmuyorsa bu takdirde Güvence Hesabı’ndan tazminat talep edilebilir. Güvence Hesabı zor duruma düşen sigorta şirketinin hasar ödemelerini de üstlenmektedir.

Böyle bir durum ile karşılaşan ve meydana gelen kazada hiçbir eksikliği bulunmayan kişilerin ölüm ya da sakat kalma gibi uğradığı bedensel zararlar Güvence Hesabı’ndan karşılanmaktadır. Bu hesaptan, sigorta şirketinin zor duruma düşmesi hali hariç, maddi hasarlar için tazminat talep edilemez.

Sigorta hizmetlerinden faydalanma imkânı bulunmayan veya anlaşma sağlanamayan durumlarda tazminat isteklerinin mahkemeler üzerinden dava yolu ile çözümlenmesi de son çaredir. Trafik kazasında yaşamını kaybeden kişinin yasal mirasçıları, birinci dereceden yakınları veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ölüm ile sonuçlanan olay yüzünden maddi ve manevi zararların tazmini için dava açma hakkına sahiptir.