Tramer Kusur Oranı itirazı Nasıl Yapılır

  • 0

Tramer Kusur Oranı itirazı Nasıl Yapılır

Bir trafik kazası sonrasında, kaza yalnızca maddi hasar ile tamamlanmışsa, kazaya karışan taraflar, kazanın oluş biçimi ve nedenleri üzerinde anlaşabiliyorlarsa, Kaza Tespit Tutanağı düzenleyerek imzalarlar ve olay yerinden ayrılırlar.

Taraflardan birinin imzalamadığı Kaza Tespit Tutanağı geçerli değildir. Tarafların anlaşamaması halinde trafik polisi çağrılır ve onun düzenleyeceği Kaza Tespit Tutanağı geçerli olur.

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar dosyası açılır ve en geç bir sonraki işgünü, bu tutanakla beraber kazanın resimlerini elektronik ortamda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir.

Tutanak ve resimlerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderilmek üzere sisteme girildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigorta şirketleri ellerindeki bilgi ve belgelere dayanarak bir eksiklik oranı belirleme eder. Bu oran, kazaya karışan her araç için yüzde 0, yüzde 50 ve yüzde 100 biçimindedir.

Eğer sigorta şirketlerinin belirleme ettikleri eksiklik oranları aynı ise mutabakat sağlanmış demektir ve dosya sonuçlandırılır. Ama zamanı içinde sigorta şirketleri eksiklik oranları üzerinde anlaşma sağlayamamışlarsa, dosya Tutanak Dşayetlendirme Komisyonu’na gönderilir. Sigorta şirketlerinden biri bile farklı eksiklik oranı vermişse dosya komisyona gidecektir.

Tutanak Dşayetlendirme Komisyonu, dosyayı inceleyerek üç iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır. Dosya sonuçlandığı zaman sigorta yaptıran kişilere, dosyanın sonuçlandığına dair bilgi cep telefonu veya elektronik posta yolu ile gönderilir. Eğer tutanak üzerinde hem vep telefonu hem de elektronik posta adresi varsa her iki kanaldan da bilgilendirme yapılır.

Aynı bilgiler ve eksiklik oranları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sitesinde de yayınlanır. Kusur oranları http://www.sbm.org.tr adresinde bulunan Online İşlemler Menüsü altındaki Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama adımından gözlenebilmektedir.

Buraya kadar yapılan açıklamalar eksiklik oranlarının belirlenmesine ve yayınlanmasına yönelikti. Ancak sigortalı kişiler açıklanan bu eksiklik oranlarına itiraz edebilirler. Kusur oranlarının beklentilerinin aksine olduğunu düşünen sigortalı kişiler bu oranlara itiraz edebilirler. Bunun için yeni belge ve bilgilerle iki gün içinde kendi sigorta şirketlerine itiraz etmeleri gereklidir.

Eğer bu iki günlük süre geçirilmişse, itiraz artık sigorta şirketine değil Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılmalıdır. Ya da itiraz edilmiş yalnız sigorta şirketi itirazı kabul etmemiş ve kendi kararında diretmişse, bu takdirde da Sigorta Tahkim Komisyonu’na gidilmelidir.

Sigortalı kişiler bu noktada Sigorta Tahkim Komisyonu’na tekrar başvurmak yerine mahkemede dava açarak özel hukuk yollarına da müracaat edebilirler.

Bu arada şayet kaza geçiren her iki aracın da sigorta şirketi aynı ise, bu takdirde sigortalı kişi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sitesinde bulunan Online İşlemler Menüsü altındaki Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama adımından da sigorta şirketinin verdiği karara itiraz edebilir ve tutanağın komisyon tarafından tekrar değerlendirilmesi istenebilir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, sigorta şirketlerinin kaza belirleme tutanaklarını girebilecekleri, sigortalı kişilerin bu tutanakları sorgulayabilecekleri sistemin alt yapısını kurmaktan sorumludur.

Tutanak Değerlendirme Komisyonu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden ayrı ve bağımsız bir komisyondur. Bu komisyonun görevi, eksiklik değerlendirmesinde anlaşma sağlayamayan sigorta şirketlerinin dosyalarını incelemek ve karara bağlamaktır.

Bu komisyonun karar verdiği dosyalara dair itirazlar ise ya Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılır veya mahkeme yoluna gidilir.

Buraya kadar açıklanan hükümler, Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge’de bulunmaktadır.

Tags: Tramer kusur oranı komisyon oybirliği onayi (son durum) itiraz  eksper raporu sorgulama itiraz  kusur kusur oranı 50 nedir oranı trafik kazası kusur oranı hesaplama trafik kazası kusur oranı sorgulama trafik kazası kusur oranına itiraz dilekçesi trafik kazası tutanak sonucu öğrenme tramer itiraz sorgulama tramer kusur oranı itiraz Tramer Kusur Oranı itirazı Nasıl Yapılır