Category Archives: Genel

  • -

Trafik Sigortası Yaptırma Süresi

Trafik Sigortası Yaptırma Süresi

Trafik sigortası, yaptırılması yasal olarak zorunlu tutulan sigorta çeşitlerinden biridir. Bir kaza geçirilmesi halinde, bunda eksikliği olmayan karşı aracın ve üçüncü kişilerin gördükleri zararları karşılamak amacıyla yaptırılmaktadır. Yollarda yapılan trafik kontrolleri sırasında, sürücü ehliyeti ve aracın ruhsatnamesi yanısıra kesinlikle zorunlu trafik sigorta poliçesinin de varlığına bakılmaktadır.

Yakın zamanda açıklanan verilere bakılırsa ülkemizde trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 19 milyona dayanmış takdirde. Teorik olarak bu sayıda zorunlu trafik sigorta poliçesi olması gerekir. Ancak durum hiç de böyle değil. Onca yaptırıma rağmen ve kontrollere rağmen bu kadar motorlu aracın yarısı bu sigortayı yaptırmış takdirdedır. Diğer yarısı ise yollarda sorumsuzca dolaşmaktadır.

İşin enteresan yanı motorlu araçların periyodik olarak yapılması gereken fenni muyaneleri sırasında da zorunlu trafik sigorta poliçesinin varlığı aranmakta ve poliçe gösterilmezse aracın muayenesi yapılmamaktadır. Böyle olunca trafiğe çıkan muyanesiz araçların bir de sürüş güvenilirği açısından yarattıkları tehlike son derece ciddi boyutlardadır.

Trafiğe ilk defa çıkacak olan sıfır kilometre araçlarda, trafik tescil prosedürlerinin yapılabilmesi yani aracın ruhsatının düzenlenebilmesi, zorunlu trafik sigortanın yaptırılmış olmasına bağlı olmasından, bu noktada bir problem yoktur.

Sadece aracın henüz plakası belirlenmiş olmadığından, sigorta şirketleri sıfır kilometre araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerinde kontrol yapmamaktadır. Sıfır kilometre araçlar için buna gerek duyulmamaktadır. Sigorta şirketleri aracın ruhsatı olmadan da poliçe düzenleyebilmektedir. Sadece aracın motor numarası, şasi numarası ve aracın modelini esas alarak zorunlu trafik sigortası poliçesi hazırlanmaktadır.

Gelelim ikinci elden araç alım ve satımlarına. Bilindiği gibi artık ikinci el araç satış prosedürleri, Noterler tarafından yapılmaktadır. 2010 Mayıs ayı başında başlayan yeni programa göre, motorlu araçların satış ve tescil prosedürleri Noterler tarafından elektronik ortamda yapılıyor. Noterler, satış ya da devir prosedürü yapılacak motorlu araçların, bu prosedürlerden önce, motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ya da para cezası borcu bulunup bulunmadığını, söz konusu araç üzerinde satış ya da devri engel olan bir kayıt ya da tedbir kararı olup olmadığını kontrol ediyorlar. Engel bir durum belirleme etmezlerse, araçların satış ve tescil prosedürlerini yapıyorlar.

Ancak Noterler zorunlu trafik sigorta poliçesine bakmıyorlar. Satış prosedürü yapılırken Noterler’in zorunlu trafik sigortasının yaptırılmış olup olmadığını arama yükümlülükleri yok. Bu sigortanın mevcut olmaması, satış ve tescil prosedürlerine engel değildir. Bu yükümlülük aracı satın alan kişi üzerindedir.

Zorunlu Trafik Genel Şartları’na göre, zorunlu trafik sigortası, araç sahibini takip edebilmektedir. Bu nedenle de aracını satan kişi mevcut sigortasını iptal ettirecektir. Aracı yeni alan kişi ise araç için yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaktır. Aracı satan kişi poliçe iptali yaptırdığı zaman, sigorta şirketinden, poliçenin vadeye kadar kalan gün sayısına bağlı olarak prim iadesi talep edecektir.

Bu arada Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları’nda bir hüküm daha var. Aracın bu yolla el değiştirmesi halinde Noterler’de prosedür yapıldığı tarihten itibaren on gün zamanınce mevcut zorunlu trafik sigortası geçerlidir. Bunun için sigorta şirketinde ilaveten bir prosedür yapılmasına gerek yoktur. Bu on günlük süre, aracın yeni sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırması için gerekli süredir. Kısaca, zorunlu trafik sigortalarında, araç satışı yapıldığı zaman poliçe aracın yeni sahibine geçmez. Aracın yeni sahibi, yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır.

İkinci el araç alımlarında veya sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu trafik sigortası yaptırma süreleri konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak ihtiyacı duyuyorsanız, bu arada bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaksanız, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.


  • -

2015 Trafik Sigortası Limitleri

2015 Trafik Sigortası Limitleri

2015 seneı başından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde serbest tarifeye geçildi. Sigorta şirketleri düzenledikleri poliçe karşılığında talep edecekleri primleri kendileri belirliyorlar. Ancak bu poliçelerin hangi güvenceleri vereceğini ve hangi teminat tutarlarının uygulanacağını, eskiden olduğu gibi yine Hazine Müsteşarlığı belirleme ediyor ve her sene duyuruyor. Sigorta şirketleri de her sene talep edecekleri primleri Hazine Müsteşarlığı’na bildiriyor. Bu biçimde sigorta şirketleri arasında haksız bir rekabet yaratılmaması konusu ile ilgili Hazine Müsteşarlığı, denetimlerini sürdürmüş oluyor.

Bu durum en çok araç sahiplerinin işine yaradı. Çünkü rekabet ortamında fiyatlar biraz geriye çekilmiş oldu. Üstelik serbest tarife uygulaması ile beraber hasarsızlık indirim oranları da serbest bırakılınca zorunlu trafik sigortası poliçe primlerinde düşmeler gözlendi. Bu tarihten önce en çok yüze 20 uygulanan hasarsızlık indirim oranları, kasko sigortalarda olduğu gibi artık yüzde 70’lere varan oranlarda uygulanabiliyor.

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin vereceği güvenceleri araç grupları bazında şöyle açıklamaktadır:

İnsan taşımak için kullanılan motorlu araçlar
Eşya taşımak için kullanılan motorlu araçlar, römorklar ve iş makineleri
Tarım araçları ile özel amaçla kullanılan araçlar
Motosikletler ve yük motosikletleri
Bu araç grupları bazında verilecek güvenceler ise şunlar olmaktadır:

Kişi başına sağlık teminatı
Kaza başına sağlık teminatı
Kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı
Kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatı
Araç başına maddi hasar teminatı
Kaza başına maddi hasar teminatı
2015 seneı için açıklanan teminat tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Teminatlar (TL)
Sağlık gideri Sakatlanma ve ölüm Maddi
Kişi başına Kaza başına Kişi başına Kaza başına Araç başına Kaza başına
İnsan taşımak için kullanılan motorlu araçlar 290.000 1.450.000 290.000 1.450.000 29.000 58.000
Sürücü dahil 10-17 arası koltuk sayısına sahip olan minibüsler 290.000 2.900.000 290.000 2.900.000 29.000 58.000
Sürücü dahil 18-30 arası koltuk sayısına sahip olan otobüsler 290.000 5.220.000 290.000 5.220.000 29.000 58.000
Sürücü dahil 31’den fazla koltuk sayısına sahip olan otobüsler 290.000 8.990.000 290.000 8.990.000 29.000 58.000
Eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römorklar ve iş makineleri 290.000 2.900.000 290.000 2.900.000 29.000 58.000
Tarım araçları ile özel amaçla kullanılan araçlar 290.000 1.450.000 290.000 1.450.000 29.000 58.000
Motosikletler ve yük motosikletleri 290.000 870.000 290.000 870.000 29.000 58.000

Zorunlu trafik sigortası, veya açık ismi ile karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, bir kaza sırasında, bu kazada eksikliği bulunmayan karşı aracı ve üçüncü kişleri güvenliğini sağlamak amacı ile yaptırılan zorunlu bir sigorta biçimidir. Yaptırılmaması durumunda maddi ve manevi olarak ağır yaptırımlar uygulansa da trafiğe çıkan araçların büyük bir bölümünün (yarısından fazlası) zorunlu trafik sigortası bulunmamaktadır.

Yukarıda da açıklandığı gibi bu sigorta poliçesinin sağlayacağı güvenceler Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleniyor ve tüm sigorta şirketleri aynı güvenceleri ve aynı teminat tutarlarını uyguluyorlar. Ancak yine de farklılık yaratabilmek adına bazı sigorta şirketleri, poliçe içinde diğer ilave güvenceler de sunmaktadır.

Ferdi kaza sigortası bunların başında geliyor. Ferdi kaza sigortası güvencesi, sigortalı aracı kullanan kişi için verilen ve kaza sırasında ölüm ya da yaralanma durumlarında ortaya çıkacak masrafları karşılayan bir güvencedir.

Bir diğer ilave güvence ise ihtiyari mali sorumluluk sigortasıdır. Kaza sırasında ortaya çıkan hasar, zorunlu trafik sigortasının limitlerini geçiyorsa, bu aşan miktar güvence altına alınmış olmaktadır.

Bunlar dışında yol yardımı, mini onarım, hukuksal koruma gibi diğer ilave güvenceler de poliçe ile beraber sunulmaktadır.

2015 seneı trafik sigortası limitleri konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak ihtiyacı duyuyorsanız, bu arada bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaksanız, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.


  • -

Trafik Sigortası İndirim Oranları

Trafik Sigortası İndirim Oranları

Trafiğin can çekiştiği büyük kentlerde bir kaza yapmadan araç kullanmak neredeyse imkânsız. Sürücüler ne kadar becerikli olsalar da karşı araç sürücüsünün ne yapacağı belli olmuyor ve istenmeyen olaylar ne yazık ki sıkça yaşanıyor. Araçlar seyir durumunda olmasa bile park yetersizliği yüzünden yol kenarlarına bırakılan araçlar da benzer bir risk altında. Çoğu zaman kimin yaptığı belli olmayan vuruklar, çizikler ve bazı durumlarda de büyük hasarlar başa gelmiyor değil.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, poliçe dönemi içinde bir araç sahibi hiç sigorta şirketinden tazminat talep etmemişse, bu durumun da ödüllendirilmesi gerekiyor. Sigorta şirketlerinden sürekli tazminat talep eden araç sahipleri ile hiç tazminat talep etmeyen araç sahiplerinin bir tutulması hiç adil olmazdı. Her iki araç sahiplerinden aynı poliçe primlerini talep etmek haksızlık olurdu.

Sigorta şirketleri kendilerine para kazandıran iyi sürücileri ödüllendirmek için, ödeyecekleri primlerde indirim yapmaktadır. Primlerden yapılan bu indirimlere hasarsızlık indirimi denmektedir.

Uygulamada hasarsızlık indirimi senelara bağlı olarak farklı oranlarda yapılmaktadır. Şimdi bu konuya kasko sigorta ve zorunlu trafik sigortalarında tek tek bakalım.

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi, sigorta şirketlerinin piyasa güçlerine, mali yapılarına ve uyguladıkları pazarlama stratejileri ve satış politikalarına bağlı olarak yüzde 30’lardan başlıyor ve en çok 70’lere kadar çıkabiliyor. Hasarsızlık indirimi sürücüleri takip edebilmektedir. Yani araç sahibi yeni bir araç aldığında bu aracı için yaptıracağı kasko sigorta primi hesaplanırken, kazanılmış hasarsızlık indirim oranı ne ise aynen uygulanmaktadır. Hatta sigorta şirketi değişikliği yapılsa bile kazanılmış hasarsızlık indirim oranı devam etmektedir.

Sigorta şirketleri, bazı hasarlar için tazminat ödense bile kazanılmış hasarsızlık indirim hakkına dokunmamaktadır. Ya da yalnızca bir kademe geriye çekmektedir. Hasarsızlık indirimini bozmayan durumlara örneğin, sürücünün hiçbir eksikliğinun olmadığı kazalarda meydana gelen hasar ödemeleri gösterilebilir. Bu tür olaylarda sigorta şirketi ödediği tazminat tutarını kazaya neden olan taraftan talep edecektir. Bu arada mini onarım olarak isimlendirilen hizmet kapsadığı hasarlar da hasarsızlık indirim hakkına dokunmamaktadır.

Şimdi gelelim zorunlu trafik sigortalarına. 2014 seneında yapılan düzenlemeler öncesinde zorunlu trafik sigortalarında hasarsızlık indirimi uygulaması vardı. Ancak oranlar çok düşüktü. İkinci sene poliçe yenilenirken yüzde 10, üçüncü seneda yüzde 15, dördüncü ve sonraki senelarda ise yüzde 20 oranında hasarsızlık indirimi uygulanıyordu. 2014 Ocak ayından itibaren zorunlu trafik sigortalarında serbest tarifeye geçilirken hasarsızlık indirim oranları da serbest bırakıldı. Yani sigorta şirketleri, kasko sigortalarda olduğu gibi bu tarihten sonra zorunlu trafik sigortalarında da yüzde 70’lere varan oranlarda hasarsızlık indirimi yapmaktadır.

Sigorta şirketleri uygulayacakları hasarsızlık indirim oranlarını her sene Hazine Müsteşarlığı’na gerekçelerini de açıklayarak bildireceklerdir. Hazine Müsteşarlığı serbest tarife uygulaması başlattı fakat sigota şirketlerinin haksız rekabete yol açan programlarını da kontrol altında tutuyor.

Zorunlu trafik sigortalarında getirilen bu yeni düzenleme, sigorta şirketleri açısından tüm müşterilerin bir tutulmaması ve iyi müşterilerin ödüllendirilmesi anlamında çok faydalı olmuştur.

Bu uygulama zorunlu trafik sigortası primlerinin biraz düşmesine imkân tanımış olmaktadır. Bu biçimde zorunlu olduğu halde bu sigortayı yaptırmayan araç sahiplerinin sayısı düşürülmüş olacaktır. Tabi böylece sigorta şirketlerinin gelirleri yükselecek, devletin vergi kayıplarının önüne geçilmiş olacak, sigorta sektörü daha fazla hareketlenecek ve yollarda sürüş güvenilirği sağlanmış olacak.

Trafik sigortası indirim oranları konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak ihtiyacı duyuyorsanız, bu arada bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaksanız, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.


  • -

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler

Maddi hasar meydana getiren bir trafik kazası geçirildiğinde yapılması gereken ilk iş, kazaya karışan tarafların aralarında anlaşmaları ve bir Kaza Tespit Tutanağı düzenlemeleridir. 2008 senesinde başlatılan bu uygulama vasıtası ile artık trafik polislerinin kaza yerine gelmeleri ve olaya müdahale etmeleri gerekmiyor. Trafiği yoğun olan kentlerde çok sık rastlanan ve çok büyük hasar meydana getirmeyen bu kolay trafik kazaları bu yolla çok daha süratli çözümlenmiş oluyor ve zaten çokışık olan trafik böylece daha da fazla sıkışmadan açılmış oluyor.

Bu biçimde düzenlenen Kaza Tespit Tutanakları, trafik polislerinin düzenlediği tutanaklardan biçim ve geçerlilik açısından hiç farklı değildir. Önemli olan tarafların, kendi aralarında anlaşmalarıdır. Eğer bir anlaşma sağlanamamışsa o zaman trafik polisinin gelmesi beklenecektir.

Ancak bazen kesinlikle trafik polisinin gelmesi beklenmek zorundadır. Bu durumlarda tarafların düzenleyeceği Kaza Tespit Tuanağı’nın bir geçerliliği yoktur. Örneğin, taraflardan birinin ehliyeti yoksa, ehliyet o aracı kullanmak için yeterli değilse, yaşı ufakse, akollü olduğu şüphesi varsa ya da akli dengesinin sorunlu olduğu sanılıyorsa, olay yerine kesinlikle trafik polisi gelmelidir. Ayrıca kazaya karışan araçlardan biri resmi plakalı ise, kazada resmi kuruluşların eşyalarına zarar verilmişse, araçlardan birinin trafik sigortası yoksa veya kaza sırasında yalnızca üçüncü kişilerin malları zarar görmüşse yine olay yerine kesinlikle trafik polisi gelmelidir. Bir de kaza sırasında ölüm ya da yaralanma olmuşsa trafik polisi beklenmek zorundadır.

Bu sasenean durumların dışında kurallarına makul biçimde tarafların düzenleyeceği bir Kaza Tespit Tutanağı, trafik polisi tarafından doldurulmuş gibi kabul edilir ve prosedür görür.

Kaza Tespit Tutanağı doldurulurken, kazanın olduğu tarih ve yer bilgisi, kazayı görenlerin ifadeleri, kazaya karışan sürücülere ait, sürücü bilgileri, araç bilgileri, her iki araca ait zorunlu trafik sigortası poliçe bilgileri, kazanın oluş biçimi ile bilgiler, kazanın nasıl meydana geldiğini gösteren bir tkatiyenk çizim ve her iki sürücünün de kaza hakkında görüşleri tutanakta kesinlikle yer almalıdır. Ayrıca her iki sürücünün de imzaları tutnakta bulunmalıdır. Sürücüleriden birinin imzalamadığı Kaza Tespit Tutanağı geçerli değildir.

Sigorta prosedürleri için yalnızca Kaza Tespit Tutanağı’nın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Yapılacak ikinci iş, araçların kaza sonrası durumunu gösteren, çeşitli noktalardan resimlerini çekmektir. Sigorta şirketleri, kesinlikle bu fotoğrafları görmek isteyecektir.

Yapılacak üçüncü iş, şayet kaza araçlar seyir durumundayken meydana gelmişse, sürücülere alkol muayenesi yaptırmaktır.

Sigorta şirketleri açısından bir diğer önemli nokta da kazaya neden olan aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinin, araç ruhsatının ve sürücülerin ehliyet fotokopilerinin alınmasıdır. Kazaya diğer araçlar da karışmışsa, bu sasenean belgelerin diğer araç sürücülerinden de toplanması gerekir.

Sigorta şirketleri ile sonradan bir sorun yaşamamak için bu bilgi ve belgelerin kesinlikle kusursuz olarak elde edilmesi gerekiyor. Ayrıca bir diğer önemli nokta bu bu bilgi ve belgelerin, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili sigorta şirketine verilmesi gerekiyor.

Sigorta şirketi, hasar ihbarı ile beraber bu bilgi ve belgelere dayanarak bir hasar dosyası açar ve prosedürlere başlar.

Buradaki beş günlük ihbar zamanıne uymak oldukça önemlidir. Çünkü kaza ihbarı zamanı içinde sigorta şirketine yapılmazsa, sigorta şirketi tazminat ödemek zorunda değildir.

Sigorta şirketi ödenecek tazminata karar verirken eksper belirleme edebilir. Eksperin düzenleyeceği rapor, ödenecek tazminatın belirleme edilmesinde önemlidir.

Trafik kazası sonrası yapılacak prosedürler konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak ihtiyacı duyuyorsanız, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.


  • -

İkinci El Araç İçin Trafik Sigortası

İkinci El Araç İçin Trafik Sigortası

Artık ikinci el araç satış prosedürleri, Noterler tarafından yapılmaktadır. 1 Mayıs 2010 tarihinde başlanan yeni uygulama ile, motorlu araçların satış ve tescil prosedürleri Noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler sonrasında, Noterler, satış ya da devir prosedürü yapılacak motorlu araçların, bu prosedürlerden önce, motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası veya trafik idari para cezası borcu bulunup bulunmadığına bakıyorlar. Ayrıca söz konusu araç üzerinde satış ya da devri kısıtlayan herhangi bir kayıt ya da tedbir kararı olup olmadığını da kontrol ediyorlar. Bunun sonucunda şayet olumsuz bir durum belirleme edilmezse, Noterler, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi ya da trafik tescil kayıtlarını esas alarak aracın satış ve tescil prosedürlerini elektronik ortamda yapıyorlar.

Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur. Bu sigorta olmadan araçların trafiğe çıkması olası değildir. Ancak satış prosedürü yapılırken Noterler’in zorunlu trafik sigortasının yaptırılmış olup olmadığını arama yükümlülükleri yoktur. Zorunlu trafik sigortasının mevcut olmaması, satış ve tescil prosedürlerine engel değildir. Eğer araca ait zorunlu trafik sigortası bulunmuyorsa, bu aracı trafiği çıkaracak yeni sahibi, bu takdirden doğacak birçok cezai ve hukuki sorumluluğu da üzerine almış olmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası veya tam ismiyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın, İşletenin Değişmesi başlıklı maddesine göre, zorunlu trafik sigortası, araç sahibini takip edebilmektedir. Bu yüzden de aracını satan kişi mevcut sigortasını iptal ettirecektir. Aracı yeni alan kişi ise araç için yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptıracaktır. Aracı satan kişi poliçe iptali yaptırdığında, sigorta şirketinden, poliçenin vadeye kadar kalan gün sayısına bağlı olarak prim iadesi talep edecektir.

Bu arada Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları’nda bir hüküm daha bulunmaktadır. Aracın bu yolla el değiştirmesi halinde Noterler’de prosedür yapıldığı tarihten itibaren on gün boyunca mevcut zorunlu trafik sigortası geçerliliğini güvenliğini sağlamaktadır. Bunun için sigorta şirketinde bir prosedür yapılması veya ilave bir prim ödenmesine gerek yoktur. Bu on günlük süre aslında aracın yeni sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırması için gerekli süredir.

Kısaca, zorunlu trafik sigortalarında, araç satışı yapıldığı zaman poliçe aracın yeni sahibine geçmez. Aracın yeni sahibi, yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptırmak halindedır. Aksi halde, bu yolla trafik kontollerine takıldığı zaman, araç sahibini maddi ve manevi çok yorucu yükümlülükler beklemektedir. Herşeyden önce aracı bağlantı kurarak anlaşmalı bir otoparka çekilecek ve sigorta poliçesinin getirilmesi beklenecektir. Zamanında yaptırılmadığı için sigorta poliçesi alınırken sigorta şirketi tarafından gecikme cezası uygulanacaktır. Yine süresinda yaptırılmadığı için kazanılmış hasarsızlık indirimleri varsa bu hak kaybolacektir. Ayrıca sigortasız trafiğe çıkıldığı için ceza kesilecektir. Bunlar işin maddi yükleri. Ama aracın yola devam etmesine izin verilmediği için araç sahibi hem aracından hem işinden kalacaktır. Bir de bunun üzerine bir koşuşturma yaşayacaktır.

Ne yazık ki trafiğe kayıtlı araçların neredeyse beşte biri zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafikte dolaşıyor. Sigorta poliçesi olmadığı için bu araçların fenni muayenelerinin de yapılmadığı düşünülürse, trafikte sürüş emniyeti açısından da bu araç sahiplerinin sorun yarattıkları ayrı bir gerçek.

İkinci el satın alınan araçlar için zorunlu trafik sigortası konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, bu arada ikinci el araç için bir zorunlu trafik sigortası yaptırmak ihtiyacı varsa, sigortaciniz.com internet sitesinin tecrübeli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaklardır.


  • -

Ölümlü Kazalarda Tazminat İşlemleri

Ölümlü Kazalarda Tazminat İşlemleri

Yapılan istatistik sonuçlarına göre her sene trafik kazalarında aşağı yukarı beş bin kişi yaşamını kaybediyor, yüz binden çok kişi ise yaralanıyor veya sakat kalıyor. Aslında bu istatistiklere yansımayan, yaralı olarak kayıtlara geçen yalnız daha sonra yaşamını kaybedenler de hesaba katılırsa, neredeyse her sene on bin insan yaşamını trafik kazalarında kaybediyor demektir.

Yine istatistik sonuçlarına göre meydana gelen trafik kazalarının aşağı yukarı tamamı (yüzde 94) insan hatasından kaynaklanıyor. Araç ve insan sayısı yükseldikçe aynı paralelde trafik kazalarının sayısı da yükseliyor. Sadece bedensel zararlar değil maddi hasarlar da olağanüstü boyutlarda. Son yirmi seneda trafik kazaları yüzünden meydana gelen maddi hasar büyüklüğü iki buçuk milyar dolar civarında.

Tehlikeli biçimde büyüyen bu durumun çözümü bizim konumuz dışındadır. Şimdi ölümlü kazalarda tazminat prosedürleri naısl yürüyor konusuna eğilelim.

Ölümlü kazalarda tazminat prosedürlerinin iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan biri sigorta hizmetlerinden faydalanmaktır. Diğer yol ise mahkemeye gitmektedir.

Sigorta hizmetlerinin başında zorunlu trafik sigortası geliyor. Zorunlu trafik sigortasında ölüm teminat rakamlarına bakılırsa, 2015 seneı için Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan rakamlar şöyledir:
Kişi başına
Kaza başına
İnsan taşımak için kullanılan motorlu araçlar

290.000
1.450.000
Sürücü dahil 10-17 arası koltuk sayısına sahip olan minibüsler

290.000
2.900.000
Sürücü dahil 18-30 arası koltuk sayısına sahip olan otobüsler

290.000
5.220.000
Sürücü dahil 31’den çok koltuk sayısına sahip olan otobüsler

290.000
8.990.000
Eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römorklar ve iş makineleri

290.000
2.900.000
Tarım araçları ile özel amaçla kullanılan araçlar

290.000
1.450.000
Motosikletler ve yük motosikletleri

290.000
870.000

Sigorta şirketleri zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlerken bu güvencelere ve teminat rakamlarına uymak halindedır. Bu nedenle bu hususta sigorta şirketleri arasında bir fark yoktur. Ancak bazı sigorta şirketleri, ürünü daha cazip hale getirmek için poliçe ile beraber ilave teminatlar da sunmaktadır. Bunların başında ferdi kaza sigortası gelmektedir. Ferdi kaza sigortası kaza yapan araç sürücüsünü koruyan bir sigortadır ve teminat limiti serbestçe kararlaştırılabilir. Bu güvence, kaza yapan araç sürücüsünün yaralanma ya da sakat kalması durumlarında tedavi giderlerini kapsamına giren gibi ölümü durumunda ölüm teminatı da içermektedir. Bu yüzden kaza yapan araç sürücüsü ölürse, poliçe üzerinde gösterilen lehdar kişiler ya da yasal mirasçılar sigorta şirketinden tazminat talep edebilir.

Zorunlu trafik sigortası ve ferfi kaza sigortası dışında, ölümlü kazalarda bir diğer sigorta hizmet daha var. O da Güvence Hesabı’nı kullanmaktır. Eğer kazaya neden olan araç belirleme edilememişse veya kaza yapan aracın zorunlu trafik sigortası bulunmuyorsa bu takdirde Güvence Hesabı’ndan tazminat talep edilebilir. Güvence Hesabı zor duruma düşen sigorta şirketinin hasar ödemelerini de üstlenmektedir.

Böyle bir durum ile karşılaşan ve meydana gelen kazada hiçbir eksikliği bulunmayan kişilerin ölüm ya da sakat kalma gibi uğradığı bedensel zararlar Güvence Hesabı’ndan karşılanmaktadır. Bu hesaptan, sigorta şirketinin zor duruma düşmesi hali hariç, maddi hasarlar için tazminat talep edilemez.

Sigorta hizmetlerinden faydalanma imkânı bulunmayan veya anlaşma sağlanamayan durumlarda tazminat isteklerinin mahkemeler üzerinden dava yolu ile çözümlenmesi de son çaredir. Trafik kazasında yaşamını kaybeden kişinin yasal mirasçıları, birinci dereceden yakınları veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ölüm ile sonuçlanan olay yüzünden maddi ve manevi zararların tazmini için dava açma hakkına sahiptir.


HEMEN ONLİNE TEKLİF ALIN !

kasko

 

trafik

 

konut

 

sağlık