Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Tam Kapsamlı Teminatlar, En iyi Fiyatlar ile Hemen Özel Sağlık Sigorta Teklifinizi Oluşturun !

1
2
3
4

Bizi seçin sizin için en iyi olanı seçelim..

En iyi Sigorta Şirketlerinden tekliflerinizi alın karşılaştırın seçin.
En uygun tam kapsamlı sağlık sigortası poliçesine hemen ulaşın.
4 adımda Sağlık Sigortası tekliflerinizi hemen poliçe olarak satın alın.

Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; sigortalının hastalık ya da kaza durumunda sağlık kapsamında doğabilecek muayene, tedavi ve bakım giderlerini karşılayan sigorta anlaşmasıdır. Risklerin ne ölçüde karşılanacağı; poliçede belirtilen özel ve genel durumlar kapsamında limitler çerçevesindedir.

Sağlık Sigortalarında Çeşitlilik

Sağlık poliçeleri, sigorta şirketlerine ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilen “yatarak tedavi” ve “yatarak tedavi ve ayakta tedavi” olmak üzere iki türlü sigorta teminatını kapsar. Sağlık sigortalarında yatarak tedavi zorunludur. ayakta tedavi teminatı da sigortalının isteğe bağlı olarak tercih edebileceği ek teminat kapsamındadır. Ayakta tedavi tek başına tercih edilerek poliçe düzenlenememektedir.

Ameliyat, nakil, operasyon gibi hastaneye yatış gerektiren tüm durumlar yatarak tedavi kapsamında limitler ve koşullar dahilinde sunulmaktadır. Ayakta tedavi teminatını da alan sigortalı rutin doktor kontrolleri, muayenelerde ücret ödemezler.

Bununla birlikte “doğum teminatı” da ek teminat olarak sağlık sigortası kapsamına dâhil edilebilir. Doğum sigortalarında sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresi talep ederler. 5-12 ay arasında değişebilen bu sürelerde sigortalıda risk oluşup oluşmadığı görülmek istenmektedir. Doğuma kadar geçen sürede oluşabilecek tüm kontroller, muayene, tahlil, röntgen gibi tetkikler, sezaryende dahil doğum masrafları tümüyle karşılanmaktadır.

Sağlık sigortalarında ayrıca sigortalı sosyal güvencesi olması halinde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak; özel hastanelerde sadece katılım payı ödeyerek sağlık hizmeti alabilir. Sürekli doktora gitmek durumunda kalan aileler için tamamlayıcı sağlık sigortaları oldukça karlı olmaktadır.